Definicje

W tym miejscu przygotowaliśmy najczęściej używane zwroty w branży CNC. Jeśli macie pytania lub uwagi dotyczące tego, co jeszcze mogłoby się tutaj znaleźć to piszcie do nas na adres redakcja@skutecznecnc.pl w tytule koniecznie wpiszcie “FAQ-Sugestie”. Każda Wasza opinia będzie pomocna przy rozbudowie tej podstrony 🙂

Wrzeciono – służy do zamocowania narzędzia w obrabiarce (np. frezarce, wiertarce) lub obrabianego przedmiotu. Obrót wrzeciona wykonywany jest przez ruch skrawający narzędzia (tzw. główny). Wrzeciono jest w kształcie wału z otworem osiowym.

Sterownik CNC – używany do m.in.: kontroli frezarek, tokarek, robotów fabrycznych itp. W nowoczesnych maszynach CNC stosowane są sterowniki pracujące na bazie komputera przemysłowego IPC (technologia PC-based Automation). System operacyjny czasu rzeczywistego sterownika, realizuje funkcje PLC, HMI i sterowania ruchem odpowiadając za sterowanie całej maszyny lub urządzenia CNC.

Obróbka erozyjna – polega na usunięciu określonej części materiału, przy jednoczesnym wykorzystaniu w tym procesie wszelkich zjawisk erozyjnych. Stosowana do kształtowania materiałów trudno skrawalnych i nieskrawalnych. Wykorzystywana na drążarkach.

Obróbka elektroerozyjna – inaczej zwana jako obróbka wyładowaniem elektrycznym. Oparta głównie na wyzyskaniu erozji elektrycznej, towarzyszącej wyładowaniom elektrycznym.

Obróbka laserowa – nowoczesna obróbka o podobnych parametrach wymiarowych jak klasyczna obróbka mechaniczna. Różnią się jednak tym, że w cięciu laserem (jak sama nazwa wskazuje) jest wykorzystywany gorący promień lasera i gaz techniczny.

Obróbka skrawaniem – rodzaj obróbki ubytkowej polegający na ścinaniu małych części obrabianego materiału (tzw. wióry).

Obróbka wiórowa – polega na usuwaniu nadmiaru materiału narzędziami skrawającymi, których ostrza mają zdefiniowaną geometrię. W czasie obróbki nadmiar materiału zostaje zamieniony na wióry.

Obróbka ubytkowa – obróbka materiałów metalowych i innych polegająca na nadawaniu określonych cech tj.: kształt, wymiar i chropowatość.

Obróbka ścierna – narzędziem skrawającym w tej obróbce są ziarna ścierne luźne lub w postaci pasty, tarczy lub płótna ściernego. Charakteryzuje się bardzo małą głębokością skrawania.

Szlifowanie to rodzaj obróbki skrawaniem w którym za pomocą tarcz ściernych (tzw. ściernice) nadawana jest żądana gładkość powierzchni. Obrabiarkami przeznaczonymi do obróbki za pomocą ściernic są szlifierki.

Rozwiercanie polega na powiększeniu średnicy otworu wywierconego. Podczas obróbki rozwiertak wykonuje ruch obrotowy i posuwowy wzdłuż osi obrotu.

Wiercenie polega na wykonywania otworów w pełnym materiale za pomocą wiertła wykonującego ruch obrotowy i posuwowy wzdłuż osi obrotu.

Struganie polega na obrabianiu powierzchni płaskich. Ruch prostoliniowy noża względem przedmiotu obrabianego składa się z ruchu roboczego o mniejszej prędkości i ruchu jałowego (powrotnego) o większej prędkości.

CAM (ang. Computer Aided Manufacturing) to wspomagane komputerowo wytwarzanie wykorzystywany w przemyśle. Stosowane przez technologie komputerowe w celu generowania danych sterujących częścią lub całością procesów przemysłowych.

CAE (ang. Computer Aided Engineering) to komputerowe konstruowanie. Stosowane we wszystkich fazach projektowania technicznego. Od CAD różni się tym, że obejmuje także projektowanie analityczne i pojęciowe.

CAD (ang. Computer Aided Design) to komputerowe środowisko graficzne wykorzystywane do szerokiego wachlarza czynności projektowych. Pozwala na szybkie tworzenie projektów. Oprogramowanie CAD wykorzystywane jest głównie przez doświadczonych inżynierów i techników.

CNC (ang. Computer Numerical Control) to komputerowe sterowanie numeryczne maszyn i urządzeń. Steruje ruchem maszyny (obrabiarki). Można je programować za pomocą numerycznego adresowania. Składa się z procesora, interfejsu, urządzeń wejść i wyjść, oprogramowania oraz ewentualnych urządzeń peryferyjnych.

Frezarka CNC jest jedną z najczęśćiej stosowanych obrabiarek do metali i tworzyw sztucznych. Frezarki dzielą się na:

  • pionowe centra obróbkowe
  • poziome centra obróbkowe
  • 5-osiowe centra obróbkowe
  • wielkogabarytowe frezarki bramowe
  • portalowe centra obróbkowe

Tokarka CNC obrabia przedmiot wykonując ruch obrotowy, a nóż tokarski przesuwa się równolegle lub prostopadle do osi obrotu przedmiotu. Możliwe jest również by jednocześnie wykonywał oba te ruchy. Toczenie jest stosowane w celu otrzymania powierzchni stożkowych, kulistych lub walcowatych.

Rodzaje tokarek i centr tokarskich CNC:Tokarki ze skośnym łożem

  • Tokarki z osią Y
  • Tokarki z płaskim łożem
  • Tokarki pionowe
  • Centra tokarskie wykorzystywane w przemyśle ciężkim do wielkogabarytowej obróbki

Obrabiarka to maszyna kształtująca przedmioty z różnych materiałów konstrukcyjnych za pomocą zamocowanych do niej narzędzi. W czasie jednego cyklu obrabiarka korzysta z wielu narzędzi automatycznie podawanych z magazynu narzędzi obrabiarki do wrzeciona.

Obrabiarki skrawające nadają obrabianemu przedmiotowi pożądany kształt poprzez oddzielenie nadmiaru materiału (wiórów). Do tego typu obrabiarek należą m.in: tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki i wiele innych.

Przewiń na górę