CNC (ang. Computer Numerical Control)

Posted on

CNC (ang. Computer Numerical Control) to komputerowe sterowanie numeryczne maszyn i urządzeń. Steruje ruchem maszyny (obrabiarki). Można je programować za pomocą numerycznego adresowania. Składa się z procesora, interfejsu, urządzeń wejść i wyjść, oprogramowania oraz ewentualnych urządzeń peryferyjnych.