Tokarka CNC

Posted on

Tokarka CNC obrabia przedmiot wykonując ruch obrotowy, a nóż tokarski przesuwa się równolegle lub prostopadle do osi obrotu przedmiotu. Możliwe jest również by jednocześnie wykonywał oba te ruchy. Toczenie jest stosowane w celu otrzymania powierzchni stożkowych, kulistych lub walcowatych.

Rodzaje tokarek i centr tokarskich CNC:Tokarki ze skośnym łożem

  • Tokarki z osią Y
  • Tokarki z płaskim łożem
  • Tokarki pionowe
  • Centra tokarskie wykorzystywane w przemyśle ciężkim do wielkogabarytowej obróbki