Dotacje, dotacje, dotacje…

Pojawia się coraz więcej programów, które mają być realizowane ze środków unijnych realizowanych w regionach i na poziomie ogólnopolskim. Aktualnie największa alokacja środków jest realizowana w  programie ogólnokrajowym FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.  Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji. Podkreślić trzeba, że program ten ma dwa podstawowe wymogi, Nie można już liczyć na pozyskanie środków wprost na zakup samych maszyn i urządzeń niezbędne jest przeprowadzenie i wdrożenie prac badawczo rozwojowych oraz wpisywanie się projektu w Krajowe Inteligentne specjalizacje. Rozważając pozyskanie dotacji warto w pierwszej kolejności sięgnąć po dokładny wykaz możliwych działań w ramach KIS, które zawierają się w 13 obszarach:

 • KIS 1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO,
 • KIS 2. BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA,
 • KIS 3. BIOTECHNOLOGICZNE I CHEMICZNE PROCESY, BIOPRODUKTY I PRODUKTY CHEMII
 • KIS 4 SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INŻYNIERII ŚRODOWISKA, ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
 • KIS 5 INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO
 • KIS 6 ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
 • KIS 7 GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
 • KIS 8 WIELOFUNKCYJNE MATERIAŁY I KOMPOZYTY O ZAAWANSOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH, W TYM NANOPROCESY I NANOPRODUKTY
 • KIS 9. ELEKTRONIKA I FOTONIKA
 • KIS 10. INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNOKOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE
 • KIS 11. AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
 • KIS 12. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE
 • KIS 13. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MORSKIE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH, KONSTRUKCJI MORSKICH I PRZYBRZEŻNYCH ORAZ LOGISTYKI OPARTEJ O TRANSPORT MORSKI I ŚRÓDLĄDOWY
Dotacje, dotacje, dotacje…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę