Jak magazyny energii mogą zrewolucjonizować polski sektor energetyczny?

Dynamiczny rozwój rynku magazynów energii w Polsce

Magazyny energii to urządzenia, które umożliwiają przechowywanie energii elektrycznej na późniejszy użytek. Energia elektryczna jest magazynowana w postaci chemicznej, mechanicznej lub termicznej. Mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak:

 • Zapewnianie ciągłości zasilania w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej
 • Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Rynek magazynów energii w Polsce rozwija się dynamicznie. Na koniec 2022 roku w naszym kraju funkcjonowało około 7 tys. przydomowych magazynów energii o łącznej mocy 27,5 MW i pojemności 55 MWh. W tym samym roku w aukcji mocy na rok 2027 wyłoniono pięć projektów magazynowych o łącznej mocy ok. 165 MW. Ten dynamiczny postęp jest napędzany przez rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, a także przez rosnące ceny energii elektrycznej. Rosnące zainteresowanie magazynami energii w Polsce napędzane jest kilkoma czynnikami. Po pierwsze, coraz większa liczba gospodarstw domowych i przedsiębiorstw inwestuje w instalacje fotowoltaiczne. Magazyny energii pozwalają na magazynowanie energii wytwarzanej przez instalacje PV, co pozwala na obniżenie rachunków za prąd. Po drugie, rząd wdraża programy wspierające rozwój magazynów energii, takie jak program Mój Prąd, który oferuje dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii. Utrudnienia w wydobyciu węgla oraz wzrost jego ceny sprawiły, że po zmianę źródła ciepła sięgają nie tylko właściciele większych domostw, ale także mieszkańcy niewielkich i średnich metraży w blokach.

Rozwój rynku magazynów energii w Polsce:

Rozwój rynku magazynów energii w Polsce jest napędzany przez rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Energia słoneczna i wiatrowa są źródłami energii zmiennymi, co oznacza, że ich produkcja nie jest stabilna. Magazyny energii mogą być wykorzystywane do magazynowania nadmiaru energii wytwarzanej w godzinach, w których jest jej najwięcej, aby móc z niej korzystać w godzinach, w których jej brakuje. Magazyny energii mogą pomóc w zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski. Energia słoneczna i wiatrowa są źródłami energii zmiennymi, co oznacza, że ich produkcja nie jest stabilna. Magazyny energii mogą być wykorzystywane do magazynowania nadmiaru energii wytwarzanej z OZE, aby móc z niej korzystać w godzinach, w których jej brakuje. Dzięki temu można zwiększyć udział OZE w systemie energetycznym bez konieczności budowy dodatkowych mocy wytwórczych.

Magazyny energii można podzielić na kilka typów. Najpopularniejszym typem są magazyny energii elektrycznej, które wykorzystują urządzenia do przechowywania energii elektrycznej. Do tego typu magazynów należą m.in. akumulatory, superkondensatory i magazyny energii pływającej.

Poniżej przedstawiamy kilka znanych większości typów magazynów energii:

 • Akumulatory – Są jednym z różnych typów magazynów energii, wytwarzaną chemicznie (służą do wytwarzania i uwalniania energii). Akumulatory wykorzystuje się w urządzeniach zewnętrznych takich jak: telefony komórkowe, natomiast coraz częściej mają one zastosowanie w magazynach energii dla systemów fotowoltaicznych i elektromobilności.
 • Pompy wodne – Zasilane są w magazynach energii. Zużywaną energię pobieraną w okresie o zmniejszonym zapotrzebowaniu można wykorzystać do pompowania wody z dowolnego poziomu źródła górnego. W pewnym momencie woda z górnego poziomu zostaje spuszczona, napędzając turbiny, które dostarczają energię energii.
 • Superkondensatory – Są magazynami energii o dużej mocy z możliwością ładowania i rozładowania w krótkim czasie. Superkondensatory mają zastosowanie w celu uzyskania wysokiej wydajności, w tym transportu elektrycznego i działania operacyjnego.
 • Magazyn energii – Służące do ogrzewania magazynu i uwalniania energii. Za przykład przysłuży się tutaj magazynowanie ciepła wytwarzanego z energii słonecznej w postaci gorących płynów lub soli, które mogą być wykorzystane do ogrzewania budynków lub generowanie temperatury zarządzania w nocy, lub w czasie pochmurnych dni.
 • Magazyny energii mechanicznej/kinetycznej/potencjalnej

Przykładem magazynu energii mechanicznej/kinetycznej/potencjalnej jest magazyn energii sprężonego powietrza. W tym systemie powietrze jest sprężane za pomocą energii elektrycznej, a następnie magazynowane w podziemnych zbiornikach pod wysokim ciśnieniem. W razie potrzeby powietrze jest uwalniane, przepływając przez turbinę, która wytwarza energię elektryczną.

Innym przykładem jest magazyn energii pływającej. W tym systemie ciężary, takie jak kamienie lub kontenery wypełnione wodą, są unoszone na wysokość za pomocą energii elektrycznej. W razie potrzeby ciężary są opuszczane, napędzając turbinę, która wytwarza energię elektryczną.

Magazyny energii -korzyści dla całego społeczeństwa

Na polskim rynku magazynów energii działają zarówno firmy zagraniczne, jak i polskie. Magazyny energii są coraz większe, stają się widoczne w systemach publicznych, ponieważ są zaangażowane w zarządzanie fluktuacjami w produkcji Istnieje producentów.

Wśród zagranicznych producentów znajdują się m.in:

 • Fronius – austriacki producent systemów fotowoltaicznych, który oferuje również magazyny energii oparte na technologii litowo-jonowej.
 • LG Chem – koreański producent ogniw i baterii, który oferuje magazyny energii oparte na technologii litowo-jonowej i litowo-polimerowej.
 • Tesla – amerykański producent samochodów elektrycznych, który oferuje magazyny energii oparte na technologii litowo-jonowej.
 • PylonTech – chiński producent magazynów energii oparty na technologii litowo-jonowej.

Z kolei wśród polskich producentów magazynów energii można wymienić:

 • Greenaway Energy to polska firma, która od 2018 roku produkuje magazyny energii oparte na technologii litowo-jonowej. Firma oferuje szeroką gamę magazynów energii, od 5 kWh do 100 kWh. Magazyny Greenaway są dostępne w różnych wersjach, w tym do zastosowań przydomowych, komercyjnych i przemysłowych.
 •  Elkraft to polska firma, która od 2020 roku produkuje magazyny energii oparte na technologii litowo-jonowej. Firma oferuje szeroką gamę magazynów energii, od 20 kWh do 100 kWh. Magazyny Elkraft są dostępne w różnych wersjach, w tym do zastosowań przydomowych, komercyjnych i przemysłowych.
 • Polenergia to polska firma energetyczna, która od 2022 roku produkuje magazyny energii oparte na technologii litowo-jonowej. Firma oferuje szeroką gamę magazynów energii, od 100 kWh do 1 MW. Magazyny Polenergii są dostępne w różnych wersjach, w tym do zastosowań przydomowych, komercyjnych i przemysłowych.
 • Tauron to jeden z największych polskich koncernów energetycznych, który prowadzi projekty związane z magazynowaniem energii. Firma z partnerami rozwija projekty energii, takie jak baterie litowo-jonowe, w celu optymalizacji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i zapewnienia stabilności sieci.

Sektor magazynowania energii w Polsce dynamicznie się rozwija, a liczba producentów i dostawców systemów magazynowania energii stale się zwiększa. Nieunikniony rozwój tej branży w naszym kraju sprawia, że warto być na bieżąco z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami dostępnymi na naszym rynku.

Obecnie w Polsce działają jedynie nieliczne magazyny energii, o łącznej pojemności około 100 MWh. Jednak w najbliższych latach rynek magazynów energii w Polsce ma się dynamicznie rozwijać. W 2022 roku w Polsce uruchomiono pierwszą aukcję na magazyny energii, w której przyznano kontrakty na łączną moc 165 MW. W kolejnych latach planowane jest przeprowadzenie kolejnych aukcji, które mają zachęcić do rozwoju rynku magazynów energii.

Rozwój magazynów energii w Polsce jest kluczowy dla transformacji energetycznej kraju. Magazyny energii mogą pomóc w zwiększeniu udziału OZE w miksie energetycznym, poprawie stabilności sieci energetycznej i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

Rynek poddostawców magazynów energii

Rosnące zapotrzebowanie rynkowe na ten produkt angażuje coraz więcej nowych producentów i poddostawców. Jednym z nich jest firma Domgos 2, która dostarcza obudowy do magazynów energii wykonane z materiałów wysokiej jakości, które zapewniają ochronę ogniw i bezpieczne użytkowanie magazynów energii. Z realizacją wyprodukowanego projektu, możecie zapoznać się TUTAJ.

Proces produkcji magazynów energii w Domgos 2 składa się z następujących etapów:

 • Produkcja ogniw. Proces produkcji ogniw jest złożony i składa się z wielu etapów, takich jak: wytwarzanie elektrod, separatora, elektrolitu i montaż ogniwa.
 • Produkcja modułów magazynowych: Ogniwa litowo-jonowe są łączone w moduły magazynowe. Moduł magazynowy składa się z kilku ogniw, które połączone są szeregowo i równolegle w celu uzyskania żądanej pojemności i napięcia.
 •  Montaż magazynu energii: Moduły magazynowe są montowane w obudowie magazynu energii. Obudowa magazynu energii jest wykonana z materiałów odpornych na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć, temperatura i promieniowanie UV.
 • Testy: Po montażu magazyn energii jest poddawany testom, aby upewnić się, że spełnia wszystkie wymagania techniczne. Testy obejmują sprawdzenie pojemności, napięcia, sprawności oraz odporności na uszkodzenia.

Polskie firmy mają duże szanse na sukces na tym rynku. Mamy dostęp do nowoczesnych technologii, wykwalifikowanych kadr i doświadczenia w produkcji magazynów energii. Szanse dla polskich firm na rynku magazynów energii obejmują m.in. produkcję magazynów energii, montaż i serwis magazynów energii, a także rozwój nowych technologii magazynowania energii. Rozwój produkcji magazynów energii przez poddostawców takich jak Zpue, Bzm czy Domgos 2 jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na tego typu urządzenia. Magazyny energii są coraz częściej wykorzystywane w gospodarstwach domowych, firmach i instytucjach. Pozwalają one na magazynowanie energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne, co pozwala na obniżenie rachunków za prąd.

Jak widać, perspektywy rozwoju rynku magazynów energii w Polsce są bardzo dobre. Rynek ten jest napędzany przez rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i rosnące ceny energii elektrycznej.

 
Jak magazyny energii mogą zrewolucjonizować polski sektor energetyczny?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę