Obróbki: erozyjna, elektroerozyjna, laserowa

Obróbka erozyjna – polega na usunięciu określonej części materiału, przy jednoczesnym wykorzystaniu w tym procesie wszelkich zjawisk erozyjnych. Stosowana do kształtowania materiałów trudno skrawalnych i nieskrawalnych. Wykorzystywana na drążarkach.

Obróbka elektroerozyjna – inaczej zwana jako obróbka wyładowaniem elektrycznym. Oparta głównie na wyzyskaniu erozji elektrycznej, towarzyszącej wyładowaniom elektrycznym.

Obróbka laserowa – nowoczesna obróbka o podobnych parametrach wymiarowych jak klasyczna obróbka mechaniczna. Różnią się jednak tym, że w cięciu laserem (jak sama nazwa wskazuje) jest wykorzystywany gorący promień lasera i gaz techniczny.

Obróbki: erozyjna, elektroerozyjna, laserowa
Obróbki: erozyjna, elektroerozyjna, laserowa
Przewiń na górę