Obróbki: skrawaniem, wiórowa, ubytkowa i ścierna

Obróbka skrawaniem – rodzaj obróbki ubytkowej polegający na ścinaniu małych części obrabianego materiału (tzw. wióry).

Obróbka wiórowa – polega na usuwaniu nadmiaru materiału narzędziami skrawającymi, których ostrza mają zdefiniowaną geometrię. W czasie obróbki nadmiar materiału zostaje zamieniony na wióry.

Obróbka ubytkowa – obróbka materiałów metalowych i innych polegająca na nadawaniu określonych cech tj.: kształt, wymiar i chropowatość.

Obróbka ścierna – narzędziem skrawającym w tej obróbce są ziarna ścierne luźne lub w postaci pasty, tarczy lub płótna ściernego. Charakteryzuje się bardzo małą głębokością skrawania.

Obróbki: skrawaniem, wiórowa, ubytkowa i ścierna
Obróbki: skrawaniem, wiórowa, ubytkowa i ścierna
Przewiń na górę