Skróty, które powinien znać operator CNC

Wpis ten zamieszczamy głównie z myślą o osobach, które dopiero stawiają pierwsze kroki w świecie CNC. Operator, który pracuje w zawodzie, z pewnością większość z nich już zna, a doświadczony pracownik prawdopodobnie zna je na pamięć. Na pewno jednak nie zaszkodzi mieć ich w postaci ściągawki, żeby nie musieć desperacko googlować  nazw, gdy wyskoczy nagle jakiś problem.

Przydatne skróty w obróbce numerycznej

Obecnie język angielski raczej wiedzie prym w świecie nauki, sprzedaży… właściwie coraz częściej przejmujemy nazwy obcojęzyczne, aby każdy w branży mógł się posługiwać tymi samymi pojęciami. Nie inaczej jest w przypadku branży technicznej. W obszarze obróbki CNC posługujemy się wieloma skrótami, które pochodzą właśnie z języka angielskiego.

Poznajcie najważniejsze z nich:

  • AC(ang. adaptive control) – sterowanie adaptacyjne
  • ACA-NC(ang. automatic computer-aided NC proggraming) – programowanie maszynowe
  • ACC(ang. adaptive control constraint) – sterowanie adaptacyjnie graniczne 
  • ACO(ang. adaptive control optimization) – sterowanie adaptacyjnie optymalizujące
  • AM(ang. additive manufacturing) – wytwarzanie przyrostowe
  • CAD(ang. computer aided design) – projektowanie wspomagane komputerowo
  • CAM(ang. computer aided manufacturing) – wytwarzanie wspomagane komputerowo
  • CA-NC(ang. computer aided NC programming) – wspomagane komputerowo programowanie NC
  • CLData(ang. cutter location data) – interfejs niezależny od obrabiarki
  • CMM(ang. coordinate measurement machine) – współrzędnościowa maszyna pomiarowa
  • CNC(ang. computer numerical control) – komputerowe sterowanie numeryczne
  • DNC(ang. direct numerical control) – bezpośrednie sterowanie numeryczne
  • EDM(ang. electron discharge machining) – obróbka elektroerozyjna
  • FSM(ang. flexible manufacturing system) – elastyczny system wytwórczy
  • HM(ang. hybrid manufacturing) – wytwarzanie hybrydowe
  • HMI (MMI)(ang. human machine interface, man machine interface) – interfejs operatora
  • HSM(ang. high speed machining) – obróbka z dużymi prędkościami
  • IGES(ang. initial graphics exchange specification) – neutralny format zapisu danych
  • ITMS(ang. intelligent tool management system) – inteligentne systemy zarządzania narzędziami
  • LBM(ang. laser beam machining) – maszyny do cięcia wiązką laserową
  • MDA(ang. manual data automated) – ręczne wprowadzanie danych i automatyczne wykonywanie instrukcji, tzw. półautomatyczny cykl pracy
  • MDI(ang. manual data input) – ręczne wprowadzanie danych
  • NC(ang. numerical control) – sterowanie numeryczne
  • NURBS(ang. non-uniform rational B-spline curve) – krzywa typu B-splajn, zdefiniowana przez zbiór wyważonych punktów sterujących i kilku wektorów węzłowych
  • OEM (OSA)(ang. open equipment manufacturing, open system architecture) – układy sterowania otwartego
  • OSN – obrabiarka sterowana numerycznie
  • OUPN – układ obrabiarka-uchwyt-przedmiot-narzędzie
  • PC-NC – komputer wbudowany w układ sterowania NC
  • PCL(ang. programmable logic controller) sterownik programowany logicznie 
  • RE – inżynieria odwrotna
  • SFP(ang. shop-floor programming) – programowanie zlokalizowane na warsztacie (amerykańska wersja WOP)
  • TMS(ang. tool management system) – system zarządzania narzędziami
  • WEDM(ang. wire electro-discharge machining) elektroerozyjne wycinanie drutem 
  • WJM – (ang. water jet machning) – cięcie wysokociśnieniową strugą wody
  • WOP – (ang. workshop/workstation-oriental programming) – programowanie zorientowane warsztatowo
  • VR – wirtualna rzeczywistość

 

Skróty, które powinien znać operator CNC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń na górę