Kody błędów – lista dla linii TBI VC sterowanie Heidenhain

W maszynach sterowanych numerycznie w przypadku wystąpieniu alarmu na wyświetlaczu pokazuje się kod błędu. Źródła alarmów NC pochodzą od producenta sterowania i są znormalizowane w instrukcjach sterowania konkretnego producenta.
Drugi typ alarmów projektuje producent maszyny i pochodzą z PLC maszyny (więcej o PLC).

Dla różnych klas błędów sterowanie wykorzystuje różne kolory:

  • czerwony dla błędów krytycznych, których skutkiem jest zatrzymanie procesu obróbczego,
  • żółty dla ostrzeżeń,
  • zielony dla wskazówek,
  • niebieski dla informacji.

Kod błędu

Opis

Prawdopodobna przyczyna/ Zalecenie

0

Zabezpieczenie Silnikowe
– Przeciążenie zabezpieczenia silnikowego

Awaria silnika
– Sprawdź szafę elektryczną
– Sprawdź stan elektryczny silnika

1

Temperatura napędu / inverter
– Przeciążenie napędów

zanieczyszczony filtr wentylatora
– Awaria zabezpieczenia wrzeciona
– Sprawdź temperaturę silnika
– Zmień filtr
– Sprawdź czy wentylator pracuje

2

Ciśnienie Hydrauliki
– Brak ciśnienia w układzie
– Wyciek z przewodów hydraulicznych

Awaria czujnika ciśnienia
– Sprawdź czy nie jest widoczny wyciek oleju
 – Sprawdź czujnik ciśnienia

3

Niskie ciśnienie pneumatyki
– Nieszczelność pneumatyki
– Uszkodzony czujnik ciśnienia powietrza
– Sprawdź przewody pneumatyczne

Sprawdź czujnik ciśnienia

4

Maks. temperatura PW 210
– Przeciążenie rezystora hamulca

Zoptymalizuj parametry maszynowe
– Zmniejsz posuw

5

DA300 ciśnienie
– Wyciek z przewodów hydraulicznych
 – Awaria czujnika ciśnienia
 – Zanieczyszczony filtr

Zmień filtr
 – Sprawdź przewody pneumatyczne
 – Sprawdź czujnik ciśnienia

6

Awaria zasilacza napędu
– Jednostka zasilania i odbioru energii nie funkcjonuje

Sprawdź jednostkę
 – Sprawdź połączenia PLC
 – Sprawdź jeżeli występuje: Siemens SIMODRIVE 611 ER module (X111 72-73.1)
– Sprawdź jeżeli występuje: Indramat Power Drive supply unit – HVE (X7 3-4)

7

Zasilanie PL510 (PL-numer %d), Brak napięcia logiki 24 V lub 5 V

Sprawdź moduł zasilający

8

Osie w obszarze podatnym na kolizję


9

Drzwi maszyny zamknięte!
– Drzwi nie zostały otwarte
– Uszkodzony czujnik

Otwórz drzwi
– Sprawdź czujnik

10

Otwarte drzwi maszyny!
– Drzwi nie zamknięte
– Uszkodzony zamek

Zamknąć drzwi
– Sprawdzić czujnik

11

Niski poziom chłodziwa
– Za mało chłodziwa

Uzupełnij chłodziwo

12

Smarowanie osi
– Cykl smarowania nie przebiega prawidłowo
– Wyciek z przewodów hydraulicznych
– Awaria czujnika ciśnienia

Sprawdź, czy nie występuje wyciek oleju
– Sprawdź czujnik ciśnienia

13


Niski poziom oleju smarowania
– Za mały poziom oleju smarowania
– Błąd czujnika poziomu

Napełnij olej
 – Sprawdź czujnik poziomu

17

Napęd główny
– Osie nie przeznaczone do pracy symultanicznej

Zmień program NC

18


Został najechany wyłącznik krańcowy osi
– Oś znajduje się na wyłączniku krańcowym.

Odjedź osią w kierunku przeciwnym do zadanego

19


Zjazd osi z wyłącznika krańcowego
– Jedna z osi jest na wyłączniku krańcowym

Zjedź z wyłącznika krańcowego

20

Zacisk/ luzowanie osi [->]
– Możliwe uszkodzenie czujników luzowania/zacisku osi
– Sprawdź ciśnienie Hydrauliki/Pneumatyki
 – [->] Dodatkowa informacja w okienku PLC: Zła oś

Sprawdź czujniki i w razie potrzeby ustaw je ponownie.
 – Sprawdź ciśnienie pneumatyki i hydrauliki.

21

Przekładnia osi %s w nieprawidłowej pozycji
– Nieprawidłowa pozycja przekładni
 – Ruch osi został zatrzymany
– Awaria enkodera

Sprawdź pozycję referencyjną w parametrze MP960
 – Spróbuj spozycjonować oś z przekładnia w trybie ręcznym

22

Pozycja nominalna osi %s nie pozwala na aktywację przekładni
– Pozycja nominalna osi nie pozwala na aktywację przekładni
– Compensate NC program

Zgłoszenie błędu

23

Napędy nie gotowe
– Napędy osi nie są w gotowości
 – [->] Dodatkowa informacja w okienku PLC: Nieprawidłowa oś

Sprawdź moduły zasilające osie, zwróć uwagę na diody modułu.
 Zrestartuj moduły

24

Maksymalna temperatura zasilacza osi %s
– Przeciążenie modułu osi
– Awaria filtru sieciowego.

– Zmniejsz posuw
– Sprawdź / wymień filtr sieciowy

25

Maksymalna temperatura napędów %s
– Przeciążenie napędów
 – Awaria czujnika temperatury

Sprawdź temperaturę silników
 – Zmniejsz posuw
 – Zrestartuj maszynę

26

Wstępne ostrzeżenie osi i2t %s 
Przeciążenie napędów

Zmniejsz posuw
 – Wybierz mniejsze narzędzie

27


Ograniczenie osi i2t %s
– Przeciążenie napędów

Zmniejsz posuw
 – Wybierz mniejsze narzędzie

28

Awaria wrzeciona
– Wrzeciono zostało przeciążone
 – Uszkodzony moduł zasilający wrzeciono
 – Awaria silnika wrzecionowego

Zmniejsz posuw
 – Sprawdź moduł
 – Sprawdź silnik wrzecionowy
 – Sprawdź przewody / sprawdź połączenia

29


Zadane obroty nie osiągnięte
– Obroty rzeczywiste i zadane nie są takie same.

Zmniejsz posuw
 – Wybierz mniejsze narzędzie
 – Sprawdź szybkość za pomocą oscyloskopu
 – Zoptymalizuj parametry maszyny

30

Błąd pozycjonowania wrzeciona
– Tolerancja pozycjonowania za duża
– Awaria sprzęgła
– Uszkodzony Enkoder lub kabel

– Zmniejsz tolerancję pozycjonowania (analog)
 – Sprawdź enkoder (oscyloskop)
 – Sprawdź kabel
 – Zoptymalizuj parametry maszyny

31

Maksym. I wrzeciona %s
– Przeciążenie silnika wrzecionowego
– Zabrudzony wentylator silnika wrzecionowego

Zmniejsz parametry obróbki
 – Wyczyść wentylator wrzeciona

32

Maks. temperatura wrzeciona (czujnik Pt100)
– Nadmierna temperatura łożysk wrzeciona
– Awaria czujnika temperatury Pt 100

Zmniejsz prędkość wrzeciona
 – Sprawdź czujnik temperatury Pt 100

33


Maksymalne obciążenie wrzeciona!
– Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy wrzeciona przekroczony

Zmniejsz posuw
 – Zwiększ szybkość wrzeciona
 – Wybierz mniejsze narzędzia
 – Zoptymalizuj parametry maszyny

34

Sonda detalu we wrzecionie!
– M03, M04, M05, M13, M14 nie dopuszczalne gdy sonda znajduje się we wrzecionie.

Zmień narzędzie
Ostatni bit odpowiada za typ narzędzia. Przykład poniżej:
   – %00000000 = normalne narzędzie
   – %00000001 = sonda pomiarowa

35

Brak sondy detalu we wrzecionie!
– Cykl sondy został wywołany lecz sonda nie jest we wrzecionie lub jest nieaktywna.

Wymień sondę detalu
   Sprawdź czy w tabeli jest wpisana wartość:
   – Tchp = Touch probe

37

Zmiana biegów
– Problem z przekładnią zmiany biegów.

Sprawdź czujnik przekładni
– Skasuj wiadomość (przycisk CE) i spróbuj ponownie

38

Narzędzie we wrzecionie nie zaciśnięte!
Narzędzie zluzowane
 – Awaria czujnika lub kabla 

Sprawdź kabel i czujnik

43

Wymagane jest wciśnięcie przycisku bezpieczeństwa
– aktywowana operacja wymaga otwartej pętli bezpieczeństwa
 – operacja zmieniająca software maszyny (aktualizacja)

Wcisnąć przycisk awaryjny

44


Awaryjne zatrzymanie po END PGM
– pojawia się tylko po zmianie parametrów


45

Wymagany zjazd osiami na punkty referencyjne
– W celu bezpiecznego zakończenia cyklu, wymagany jest zjazd na punkty referencyjne

Wybierz przycisk softwarowy “referowanie osi”.

47

Kompensacja temperatury
– Awaria czujnika temperatury Pt100
– dodatkowe informacje w okienku PLC


48


Stos PLC nie jest pusty!
– Informacja dla programistów PLC
– Pliki zostały przeniesione do stosu ale nie zostały zaciągnięte

Zmodyfikuj program PLC

49

Czytam parametry …
– Podczas pierwszej kompilacji programu PLC na maszynie następuje adaptacja parametrów
 – Maszyna może zostać uruchomiona po zakończeniu tego procesu
– Tylko informacja


50


M00 zatrzymanie programu
– Program zatrzymany za pomocą kodu M00 – tylko informacja.

Naciśnij przycisk NC start.

51

M01 zatrzymanie opcjonalne
– Zatrzymanie programu spowodowane przez M01 – tylko informacja.

Naciśnij NC start aby kontynuować.

52


Wymagane jest M03/M04 lub M19/M20
– Jedna z tych funkcji jest wymagana przy pracy ruchem roboczym M funkcja musi być aktywna
 – M31 zostaje wyłączona tymczasowo przed końcem programu
 – Funkcja może być wyłączna w parametrach maszynowych.

Naciśnij NC stop / TNC stop
 – Popraw program NC

56

Sprawdź parametry maszyny!
– Aktualne parametry maszynowe nie są wspierane przez program PLC

Popraw parametry maszynowe
 – Zwróć uwagę na błędy pojawiające się w okienku PLC

57

Trwa włączanie do eksploatacji

Oś wymaga uruchomienia

58

Został nadpisany marker 0 – Error in PLC program

Błędna modyfikacja PLC
– należy wgrać backup

60


Maszyna została zablokowana.


99

Pełna kolejka przesyłanych/uruchomionych zadań
– Próbowano aktywować więcej niż 8 zadań jednocześnie

Wyłącz nadmiar zadań

100

Błąd modułu PLC %d
– Błąd %s
– Wystąpił błąd w module PLC.

Sprawdź połączenia elektryczne
 – przywróć backup maszyny

200

Komunikat w oknie PLC
– Następne informacje pojawiają się w oknie PLC 

Naciśnij CE aby skasować komunikat
 – Naciśnij CE aby wyświetlić następne informacje (jeżeli jest to możliwe)

201

Wartość nie dopuszczalna
– Funkcja nie może być aktywowana ponieważ wartość nie  jest w dopuszczalnym zakresie.

Sprawdź FN19, M-funkcje i zmodyfikuj wartości.

209

Funkcja ok!
– Pozycja, wywołana w trybie serwisowym, została osiągnięta
– Tylko notatka


210

Proszę zluzować narzędzie!
– Informacja z manualnej zmiany narzędzia

Narzędzie zaciśnięte
– Naciśnij przycisk plusowania narzędzia.

211

Proszę zacisnąć narzędzie!
– Informacja z manualnej zmiany narzędzia
– Narzędzie zluzowane

Naciśnij przycisk plusowania narzędzia.

212

Proszę potwierdzić wymianę!
– Informacja z manualnej zmiany narzędzia
– Wymiana narzędzia zakończona

Naciśnij przycisk TC Quit

213

Zamknąć drzwi -> potwierdzić wymianę narzędzia!
– Informacja z manualnej zmiany narzędzia
– Wymiana zakończona
– Zamknij osłony

Naciśnij przycisk TC Quit

214

Koniec wymiany  -> NC start
– Informacja z manualnej wymiany narzędzia
– Wymiana narzędzia zakończona

 Naciśnij przycisk NC start

215

Sprawdź tabele miejsc narzędzi!
– Zakłócenie podczas wymiany narzędzia
– Jest możliwe, że tabela magazynu nie odpowiada rzeczywistości

Sprawdź/popraw tabelę narzędzi

216

Prawidłowe narzędzie we wrzecionie 
– Narzędzie zostało zluzowane bez TOOL CALL

Sprawdź, czy odpowiednie narzędzie znajduje się we wrzecionie.
 – Sprawdź, czy narzędzia z magazynu odpowiadają narzędziom w tabeli
 – Naciśnij NC start, aby rozpocząć wymianę
 – Naciśnij NC stop, aby anulować wymianę

217

Wrzeciono jest puste!
– Brak narzędzia w wrzecionie
 – Awaria czujnika
– Włóż narzędzie.

Sprawdź czujnik

218


Wrzeciono nie jest puste!
– Narzędzie znajduje się w wrzecionie
 – Awaria czujnika
– Usuń narzędzie z czujnika.

Sprawdź czujnik

219

Wymagane TOOL CALL T0!
– W przypadku wymiany narzędzi bez wolnego kubka magazynu
 – Może być aktywowane w parametrach maszyny.

Sprawdź program NC. Narzędzie musi być usunięte z wrzeciona zanim nowe narzędzie zostanie włożone.

220


Narzędzie poza tolerancja
– Tolerancja została przekroczona w tabeli narzędzi!

Sprawdź narzędzie

221

Maksymalny czas pracy narzędzia – przekroczony
– Przekroczony został czas życia narzędzia!

Sprawdź narzędzie
 – Ustaw aktualne życie narzędzia na 0

222

Ramie wymiany narzędzia nie w pozycji!
– Zakłócona została wymiana narzędzia.

Wykorzystaj tryb serwisowy w celu usunięcia błędu
 – Sprawdź wejścia PLC

223

Przekroczony czas wymiany!
– Przekroczony czas trwania wymiany narzędzia
 – Przeszkoda w trakcie wymiany narzędzia.

Naciśnij NC start w celu kontynuowania wymiany
 – Naciśnij przycisk wewnętrzny stop, w celu przerwania wymiany

224

Otwarta osłona magazynu zmiany narzędzi!
– Otwarto osłonę magazynu
 – Awaria czujnika.

Zamknij drzwi magazynu
 – Sprawdź czujnik

225


ATC Referowanie magazynu -> NC START
– Magazyn narzędzi nie został zreferowany

Naciśnij NC start w celu rozpoczęcia referowania

226

ATC Przekroczono czas wyboru narzędzia
– Narzędzie nie zostało wybrane w wymaganym czasie
– Zakłócono wymianę narzędzia.

Naciśnij NC start w celu kontynuowania wymiany
 – Naciśnij przycisk wewnętrzny stop, w celu przerwania wymiany
 – Sprawdź, czy magazyn nie jest zablokowany

227

Załadowanie magazynu aktywne!
– Aktywowano funkcję ładowania magazynu
– Magazyn może być przemieszczany i ładowany
– Tylko informacja dla operatora


228


Gniazdo magazynu zmiany narzędzi nie jest puste
– Błędnie załadowany magazyn
– Nieprawidłowość w tabeli magazynu
– Awaria czujnika.

Załaduj magazyn poprawnie
 – Sprawdź tabelę magazynu
 – Sprawdź czujnik

229

Gniazdo magazynu zmiany narzędzi jest puste
– Nieprawidłowo załadowano magazyn narzędzi
– Nieprawidłowość w tabeli magazynu
– Awaria czujnika .

Załaduj magazyn poprawnie
 – Sprawdź tabelę magazynu
 – Sprawdź czujnik

230

Błąd pozycjonowania magazynu zmiany narzędzi
– Magazyn narzędzi zablokowany

Sprawdź magazyn

231

Złe narzędzie we wrzecionie
– Zatrzymano sprawdzanie bloku
 – Różne narzędzie w tabeli i wrzecionie

Włóż prawidłowo narzędzie
 – Przeładuj narzędzie w trybie MDI

232

Serwis magazynu narzędzi aktywny! – Serwis magazynu narzędzi aktywny!

Zakończ serwis wymiany narzędzi

234

Włącz tabelę 1!
– M61 przełączył NC na stronę lewą 1,  ale sonda nie jest aktywna –

Naciśnij przycisk przełączający na alternatywą tabelę 1 (lewą)

235

Włącz tabelę 2!
– M62 przełączył NC na stronę prawą 2, ale sonda nie jest aktywna

Naciśnij przycisk przełączający na alternatywą tabelę 2 (prawą)

236

PC-Service jest aktywny!
– PC-Service jest aktywny

Wyłącz PC-Service

237

Paleta nie jest w pozycji
– Zakłócono wymianę palet
– Błąd podczas wymiany palet

Przenieś paletę do pozycji początkowej, za pomocą trybu PC-service
 – Sprawdź wejścia

238

Przekroczono czas wymiany palety
– Przekroczono czas wymiany palety
– Zakłócony został proces wymian palety

Naciśnij NC start, aby kontynuować wymianę palety
– Naciśnij wewnętrzny stop w celu anulowania wymiany

239

Otwarte osłony automatycznej wymiany palet!
– Otwarte osłony automatycznej wymiany palet 

Zamknij osłony APC

240

Paleta nie jest zaciśnięta!
– Zakłócono wymianę palet
 – Paleta zluzowana
 – Awaria czujnika lub przewodu “

Naciśnij przycisk “Zaciśnięcie palety” – Sprawdź czujnik”

241

Głowica 3D nie została spozycjonowana w wymaganym czasie
– Głowica 3D nie została spozycjonowana w wymaganym czasie
– Zakłócono pozycjonowanie głowicy 3D

Naciśnij NC start w celu kontynuowanie pozycjonowania

242

referowanie głowicy 3D
 – Głowica nie poddana referencjonowaniu

Naciśnij NC start aby zreferować
 – Użyj trybu serwisowego

245

Podłącz/odłącz dodatkową oś

Aby podłączyć/odłączyć dodatkową oś. Maszyna musi być wyłączona. – Wyłącz maszynę!

246

Zapis logbook
– Dane nie mogą być zapisane w logbook
– Zbyt dużo zadań

Pamięć Ram zbyt obciążona

260

Wysokie ciśnienie filtra CTS
– Filtr jest zabrudzony wiórami
 – przewód od czujnika przerwany
 – uszkodzony czujnik ciśnienia filtra

Wymień lub wyczyść filtr
 – sprawdź połączenia elektryczne
 – wymień czujnik ciśnienia na filtrze cts

261

Kontrola zatrzymania chłodziarki oleju – agregat chłodziarki oleju wysyła sygnał awarii

Wymień chłodziarkę
 – sprawdź połączenia elektryczne

262

Niski poziom oleju luzowania narzędzia
– wyciek oleju
– zwarcie na przewodzie czujnika

Uzupełnić olej

263

Błąd przepływu oleju w przekładni
– za niski przepływ oleju do przekładni
– awaria czujnika
– przerwany przewód

Ogólnie błąd związany z hydrauliką w przekładni
–  sprawdź hydraulikę.

264

Zerwany pasek wrzeciona
– zerwany pasek wrzeciona
– awaria czujnika

Wymienić pasek
– wymienić czujnik

Kody błędów – lista dla linii TBI VC sterowanie Heidenhain

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę